Det Økologiske Råd

Energifonden støtter Det Økologiske Råd med over 2 mio. kr. årligt.

Det Økologiske Råd (DØR) har arbejdet med energibesparelser og klima i mange år – siden 2005 støttet af Energifonden. DØR udarbejder forslag til rammevilkår, der kan fremme energibesparelser – f.eks. bygningsreglement, energiafgiftsstruktur, energimærkning, krav til apparaters energiforbrug, samt metoder til samfundsøkonomiske beregninger. DØR skriver til og holder møder med embedsmænd og politikere, og arbejder på at skabe alliancer med brancheorganisationer, NGO’er, faglige organisationer m.v., mhp. at kvalificere og lægge vægt bag de opstillede forslag.

DØR sidder i en lang række udvalg og arbejdsgrupper, og afholder seminarer og udarbejder publikationer til fremme af energibesparelser. DØR arbejder også med vedvarende energi, i det omfang det supplerer andre organisationers arbejde hermed – f.eks. fremme af brug af solceller, biogas og (VE-baseret) fjernvarme. Udover det nationale arbejder DØR med EU i samarbejde med kollegaer i de øvrige EU-lande. DØR søger bl.a. at påvirke EU-parlamentets arbejde på energi- og klimaområdet. Endelig forholder DØR sig til de globale klimaforhandlinger og øvrige tiltag.

Læs mere på Det Økologiske Råds hjemmeside