Energiens Tingsted 2012

Tænk, hvad der kan komme ud af en brainstorm med 70 energieksperter.

I Danmark har vi en ambitiøs politisk målsætning om at være helt uafhængige af fossile brændsler i 2050. Det kræver at vores energi- og transportsystem skal være 100% baseret på vedvarende energi. Energiafgiftssystemet er en stor del af praktikken bag den politiske målsætning. Skåret helt ind til benet, skal systemet skabe energirigtig adfærd.


Et velgennemtænkt energiafgiftssystem er en effektiv måde til at forbedre energiforbrugernes hverdag. Det rigtige system kan ligeledes tiltrække investeringer i teknologi, forskning og udvikling og forstærke grøn vækst.


Kort om Energiens Tingsted

Potentialet til at nå vores energipolitiske mål er til stede. Men nødvendige forbedringer af energiafgiftssystemet savnes. Derfor har Energifonden sat fokus på at få skabt et helstøbt energiafgiftssystem. Det gør vi med et stort arrangement – Energiens Tingsted 2012. Her er 70 af Danmarks vigtigste energieksperter inviteret med til at bidrage med løsninger. Eksperterne er både politikere, erhvervsfolk, forskere og NGO’er.

Målet med Tingstedet er at formulere politiske anbefalinger, der skal forstærke energiafgiftssystemet i Danmark, så vi rustes til en bæredygtig omstilling frem mod 2050. Deltagerne skal på Energiens Tingsted 2012 levere konkrete indspil til landets politikere.

Output fra Energiens Tingsted 2012

Resultater
El og varme
Erhvervslivet
Fremtidens energisystem
Husholdninger
Transport