Energiens Tingsted 2014

En ny dansk klimalov med et klimaråd skal manifestere de politiske mål om at gøre det danske energisystem 100 procent VE-baseret og Danmark CO2-uafhængig. For at sikre en effektiv klimalov og implementering af et klimaråd gennemførte Energifonden Energiens Tingsted den 18. marts 2014 i DGI Byen sammen med over 30 klima- og energieksperter.
Resultatet af tingstedet er fem konkrete sæt af anbefalinger til, hvilke målsætninger klimaloven skal understøtte, og hvordan et klimaråd implementeres.

215x143tingsted_15 215x143tingsted_03

Blandt anbefalingerne lyder det, at Klimarådet skal være uafhængigt og dets anbefalinger skal bygge på fagligt velfunderede og upartiske analyser. Men det er vigtigt samtidigt at få inddraget alle relevante aktører i processen, så man sikrer den nødvendige forankring. Det gælder både de mange ministerier, der kan blive påvirket af anbefalingerne, men også NGO’er og erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at Klimarådet og dets sekretariat for alvor får mulighed for at løfte denne komplekse opgave, når man skal vurdere muligheder og bedst mulige valg inden for alle sektorer – el, varme, transport, landbrug.

215x143tingsted_01215x143tingsted_11

Energiens-Tingsted-2014-opsamling