Projekter støttet af Energifonden siden 2012.

Concito, 2016

Formålet er, at en række skoler og kommuner implementerer mere gennemarbejdede konceptforløb, som er tilpasset konkrete faglige mål og som kan bygge oven på hinanden med forløb, der strækker sig fra indskoling og op til gymnasialt/erhvervsskole niveau. En særlig opmærksomhed lægges på synergi og interaktion mellem fysiske og digitale undervisningsrammer.

https://concito.dk/klimaambassaden

 

Gate21, 2016

Formålet er, at skabe brancherettet rådgivningsmateriale for fire brancher, der kan få energibesparende hensyn med i deres lejekontrakter. Der afprøves fire screeningsmetoder rettet mod at identificere muligheder for energibesparelser i SMV’er. Screeningsmetoderne skal kunne benyttes af energiselskaber og øvrige operatører og skabe energibesparelser i minimum 80 SMV’er på Sjælland. Det svarer til 20 aftaler for hver forretningsmodel udviklet i Indsatsområde 3. Hver aftale skal lede til en energibesparelse på minimum 20 % i forhold til virksomhedens status quo.

https://www.gate21.dk/project/styrenergien2 

Roadmap, 2017

Energifonden vil med dette ”Roadmap for bygningers rolle i den grønne omstilling” bidrage med input og sigtelinjer, der gerne skal understøtte den danske og internationale vej frem mod et samfund fri af fossile energikilder, og dermed bidrage til realiseringen af FN’s mål for reduktion af den globale opvarmning.

http://energifonden.net/wp-content/uploads/2019/10/Bilag-1_-Roadmap-rapport_final.pdf

http://energifonden.net/wp-content/uploads/2019/10/Bilag-2_-Roadmap-PIXI_final.pdf

Ea Energianalyse 2019

At undersøge muligheder og udfordringer samt klimaeffekter af en markant øget elektrificering af det danske energiforbrug samt at konkretisere dette i en praktisk Elektrificeringsroadmap der kan inspirere beslutningstagere og aktører til aktiv handling.

http://www.ea-energianalyse.dk/projects-danish/1865_roadmap_for_elektrificering_i_danmark.html

Ea Energianalyse, 2019

Formålet med at udarbejde en/et Roadmap for udfasning af naturgas til opvarmning af boliger er at iværksætte en proces der understøtter en hurtig og effektiv udfasning. Processen skal være inddragende og have deltagelse af relevante aktører. Disse aktører skal med et fælles analytisk grundlag pege på, hvordan og i hvilket tempo bolig- og bygningsejere effektivt får omstillet boligerne væk fra naturgas.

 http://www.ea-energianalyse.dk/projects.html

STV

Danmarks Radio ønsker i 2018 at udsende 8 nye programmer, hvor 2 værter rejser rundt langs de danske kyster og undersøger naturen, kulturen, historien, erhvervslivet og de teknologiske landvindinger i disse særlige egne af landet. Historierne fortælles gennem flotte billeder optaget fra luften, landjorden og både over og under havets overflade.

https://www.dr.dk/tv/se/kyst-til-kyst/kyst-til-kyst-2/kyst-til-kyst-skagen-1-8

Concito, 2018

Projektets mål er at belyse og vurdere de centrale tendenser og løsningsperspektiver ift. et mål om at dekarbonisere vejgodstransportsektoren frem mod 2030 og 2050, med fokus på motor- og køretøjsteknologier, brændstoffer og alternative drivmidler, samt grøn organisering af byernes logistik

https://concito.dk/projekter/dekarbonisering-godstransporten

Marketminds, 2018

Gennem kvalitative og kvantitative interviews undersøges danskernes holdninger til energi og løsninger ift. hvor grønne de egentlige er. Der udarbejdes en energitest som alle har adgang til at teste sig selv med til udsagn.

www.energifonden.net

DØR

Formålet er at tage afsæt i succesrige lokale grønne omstillingsprojekter for at skabe et inspirationsgrundlag for etablering af nye og flere lokale grønne omstillingsprojekter – eller mere direkte at sikre øget borgernært engagement i den grønne omstilling i den moderne kontekst, vi lever i idag. 

https://www.ecocouncil.dk/gron-omstilling-der-rykker

 

 

Videncenter for energibesparelser i bygninger, 2019

Projektet vil bygge bro mellem visionerne for bæredygtighed i byggeriet og måder at opnå bæredygtighed i praksis. I en lang række tilfælde har den enkelte håndværksvirksomhed måske allerede fat i et hjørne af bæredygtighedsbegrebet uden selv at være opmærksom på det. Et af disse områder er energieffek­tivitet, som er et væsentligt element i bæredygtigt byggeri, men som dog ikke kan stå alene

 

Luk menu

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.