Danmark har et langsigtet mål om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Det har konsekvenser for vores transportsektor, der hovedsagelig er baseret på fossil olie. Samtidig er samfundet helt afhængigt af en effektiv vare- og persontransport. Danmark er desuden forpligtet af de mål, der fastlægges i EU, herunder beslutningen om, at den ikke-kvoteomfattede sektor skal reducere sine CO2 udledninger med 30 % i 2030. Den største del af udledningerne i denne sektor kommer fra transport og landbrug. Hvert medlemsland vil få et forpligtende mål for reduktioner i den ikke-kvote omfattede sektor. De konkrete mål kendes først i 2016, men Danmark forventes at skulle reducere sine udledninger med 35 % – 40 % sammenlignet med 2005.

2050 kan måske synes som langt ude i fremtiden. Men omstilling i transportsektoren kan ikke ske fra den ene dag til den anden. Det er derfor vigtigt med milepæle, hvis man skal undgå en situation, hvor en udvikling hurtigt skal accelereres og dermed kan risikere at blive dyr.

Energifonden har i januar 2015 igangsat og finansieret en analyse, der giver bud på, hvordan vejtransport omkostningseffektivt kan bidrage med sin proportionelle andel af Danmarks forventede reduktionsforpligtelse i 2030 – altså minimum 35 %.

Resultaterne er samlet i rapporten Grøn Roadmap 2030 – Scenarier og virkemidler til omstilling af transportsektorens energiforbrug.

Projektet er organiseret med en styregruppe, som består af repræsentanter for aktører i branchen. Rapporten og analyserne er udarbejdet af Ea Energianalyse i samarbejde med Dansk Energis analyseafdeling, der har bistået med faglig sparring.

Se streaming af møde i Bruxelles om Decarbonizing road transport in the EU and the role of biofuels towards 2030 part 1, part 2 og part 3, maj 2017.

Læs rapporten ‘Green Transport Roadmap: 30 % CO2 reduction in EU road transport towards 2030’ – maj 2017

Læs hele rapporten Grøn Roadmap 2030 – nov 2015

Engelsk version af rapporten Green Roadmap 2030 – English version – jan 2016

Skriv et svar

Luk menu

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.