Samsø Energiakademi

Energifonden støtter Samsø Energiakademi med over 1 mio. kr. årligt.

Projektets formål er at fastholde, formidle, forbedre og anvende den erfaring og demonstrationsværdi Samsø Energi-Ø har både i Danmark men også internationalt. Energiakademiet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med alle øens vedvarende energiprojekter fra vindmøller og halmbaseret fjernvarme til rapstraktorer og sol-fangere.

Akademiet fungerer i sommermånederne som udstillingslokale for turister og andre energiinteresserede. Her er der mulighed for at få mere at vide om de forskellige energiformer, og på energistien kan du se eksempler på nogle af de teknologier som bruges på Samsø, f.eks. et mini-solcelleanlæg, solfanger og vindmøller. Akademiet fungerer også som udflugtsmål og lejrskole for skoleklasser, der vil vide mere om vedvarende energi.

 

Klik er for at komme til Energiakademiets hjemmeside