Summer School 2016

Det danske energisystem er under hastig forandring, og hvis vi skal lykkes med at integrere større og større mængder vedvarende energi, kræver det at energiforsyning, opvarmning og transport samtænkes. Summer School har derfor et særligt fokus på sammenhængen mellem sektorerne. Hvis vi for alvor skal rykke Danmarks energi-, bygge- og transportsektor, er det vigtigt, at vi både har den nødvendige faglige viden, muligheden for at udveksle synspunkter og etablere et godt samarbejde på tværs af sektorerne.

Find program, deltagerliste og præsentationer fra Summer School 2016

Se deltagerlisten her

Se program her

Session 1: Introduktion til energisektoren

Session 2: Elsektoren, energisystemet og energilagring

Session 4: Sæt gang i energibesparelserne

Session 5: Transporten – hvordan gør vi transportsektoren klimavenlig?

Luk menu