Om Energifonden

Energifonden er en almennyttig fond.  Energifondens formål er at fremme en bredspektret oplysnings- og rådgivningsindsats for energibesparelser, vedvarende energi og et fossilfrit energisystem ved at yde økonomisk støtte til projekter og organisationer.

Energifonden er et udspring af en politisk aftale (ELFOR-aftalen) fra 2004.  Energifonden har ikke åbne opslag, men baserer uddeling på egen strategi og egne initiativer. Bestyrelsen tager på eget initiativ kontakt til potentielle partnere for at indlede en dialog om mulige projekter.

Formål

Projekterne  vil være indenfor områder energieffektiviseringer i bygninger og smv’er, samt omstilling af transportsystemet til at være fri af fossile energikilder. Bidragsyderne er Dansk Energis net-medlemmmer. 

Bestyrelsen

Bestyrelsen er sammensat med henblik på at skabe et stærkt team, der har et indgående kendskab til energiområdet, byggeri, kommunikation, adfærd og branding, transport og SMVer.

Anne Grete Holmsgaard

Formand

Michael H.
Nielsen

Direktør I Dansk Byggeri

Lars Aagaard

Udtrådt af bestyrrelsen 15. december 2022

Christine Feldthaus

Livstilskommentator & Kommunikations rådgiver

Luk menu

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.