Energifonden er en almennyttig fond og den suverænt største af sin art i Danmark.

Energifondens formål er at fremme en bredspektret oplysnings- og rådgivningsindsats for energibesparelser, vedvarende energi og et fossilfrit energisystem ved at yde økonomisk støtte til projekter og organisationer.

Energifonden er et udspring af en politisk aftale (ELFOR-aftalen) fra 2004. Dansk Energi Nets medlemmer har til og med 2015 afsat 25 mio. kr. årligt, som supplement til elnetselskabernes øvrige energispareindsats.

2015 er sidste år, hvor Energifonden får midler fra Dansk Energi Nets medlemmer. Energifonden ønsker at strække midlerne til årene efter 2015 og vil derfor nedsætte aktivitetsniveauet.

Som konsekvens heraf har Energifondens bestyrelse besluttet, at Energifonden standser med åbne opslag til fordel for en strategi baseret på egne initiativer. Bestyrelsen vil på eget initiativ tage kontakt til potentielle partnere for at indlede en dialog om mulige projekter. Projekterne vil være indenfor områder energieffektiviseringer i bygninger og smv’er samt omstilling af transportsystemet til at være fri af fossile energikilder.

Skriv et svar

Luk menu

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Energifondens cookie og privatlivspolitik

Energifonden hjemmeside hostes af Gigahost. Hjemmesiden anvender ikke cookies og vi modtager kun oplysninger hvis du sender os en e-mail via hjemmesiden eller Energifondens e-mailadresse. Hvis du udleverer personlige oplysninger til Energifonden beskytter vi disse data, så du kan føle dig tryg. Her kan du læse vores privatlivspolitik.