Støtteprojekter

2015 er sidste år, hvor Energifonden får midler fra Dansk Energi Nets medlemmer. Energifonden ønsker, at strække midlerne til årene efter 2015 og vil derfor nedsætte aktivitetsniveauet. Som konsekvens heraf, har Energifondens bestyrelse besluttet, at Energifonden standser med åbne opslag til fordel for en strategibaseret på egne initiativer. Bestyrelsen vil på eget initiativ tage kontakt […]

2015 er sidste år, hvor Energifonden får midler fra Dansk Energi Nets medlemmer. Energifonden ønsker, at strække midlerne til årene efter 2015 og vil derfor nedsætte aktivitetsniveauet.

Som konsekvens heraf, har Energifondens bestyrelse besluttet, at Energifonden standser med åbne opslag til fordel for en strategibaseret på egne initiativer. Bestyrelsen vil på eget initiativ tage kontakt til potentielle partnere for at indlede en dialog om mulige projekter. Projekterne vil være inden for områder energi-effektiviseringer i bygninger og smv’er samt omstilling af transportsystemet til at være fri af fossile energikilder.
Det er således ikke længere muligt på eget initiativ, at ansøge om midler fra Energifonden.
Udover egne projekter støtter Energifonden i 2016 følgende organisationer:

Det Økologiske Råd
Samsø Energiakademi